Leucuţa Daniel-Corneliu

Daniel Leucuța este conferențiar la catedra de Informatică Medicală și Biostatistică, unde predă Informatică Medicală și Biostatistică, Metodologia Cercetării Științifice Medicale, Citirea critică a articolelor medicale.

Domenii de interes:

-Statistică medicală: erori statistice, teste statistice parametrice/neparametrice (inclusiv teste de permutație, bootstraping), regresii (simple, multiple, lineare, logistice, multinominale, ordinale, Cox, model linear generalizat, Poisson, invers binomiale, modele lineare mixte), analiză de supraviețuire, .... Analize în: R envinronment for statistics and graphics (R Commander, R Studio - scripturi în R).

-Metodologia cercetării: raportarea corectă (erori) a rezultatelor cercetării; medicina bazată pe evidențe; cercetarea cantitativă: studii descriptive, analitice (factori de risc, diagnostic (faza I, II, III), terapeutice, chestionare/sondaje), metaanalize, studii calitative (prin tehnica interviului, analiză de text); bibliometrie.

-Informatică : programare: PHP, MySQL, HTML, JavaScript, AJAX, JQuery/UI, R. Operare pe: Windows, Linux.

Informații

  • Grad didactic: Conferenţiar
  • Adresă email:
Accesat de 13128 de ori