Iancu Mihaela

  • Absolventă a Facultății de Matematică şi Informatică a Universității Babeș-Bolyai
  • Doctor în Medicină
  • Activitatea didactică curentă: cursuri și lucrări practice de Biostatistică și Informatică Medicală pentru studenții facultății de medicină generală (liniile de studiu română și franceză), lucrări practice de Metodologia Cercetării Ştiințifice medicale pentru studenţii facultății de medicină generală, cursuri și lucrări practice de Informatică Medicală și Sisteme Informatice în stomatologie pentru studenții facultății de medicină dentară (linia franceză),
  • Activitatea științifică și de cercetare este bazată pe metode avansate de biostatistică, modele liniare generalizate, analiza a datelor multidimensionale, analiza de fidelitate a itemiilor/scalelor din chestionare, Analiza Factorială Exploratorie, Analiza Path, Analiza Factorială Confirmatorie și Modelarea prin Ecuaţii Structurale.

Informații

  • Grad didactic: Conferenţiar
  • Adresă email:
Accesat de 11162 de ori