Marți, 29 Octombrie 2019 12:21

Voluntariat - Centrul de Cercetări pentru Medicină Avansată “Medfuture”

In conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România şi cu procedura de voluntariat existentă la Centrul de Cercetări pentru Medicină Avansată - Medfuture, se organizează selecţie de voluntari cu îndeplinirea următoarelor cerinţe obligatorii:

Felul postului : voluntar  tehnician - 1  post  
Perioada: 6 luni de la semnarea contractului de voluntariat

Condiții generale de participare:
•    Absolvent/ă studii superioare - facultate
•    Să deţină cunoştinţe teoretice şi practice de  chimie/biochimie/biologie/biologie moleculară/genetică/biologie celulară/imunologie/microbiologie/ biofizică, bioinformatică
•    Cunoştinte limba engleză– minim nivel mediu
•    Cunoştinţe PC – Word, Excel, PowerPoint
•    Experiență practică în laborator de biologie moleculară/ microbiologie de minim 2 ani
•    Disponibilitate pentru voluntariat minim 30 ore/săptămână respectiv 120 ore pe lună

Constituie avantaj:
•    Experința altor programe de voluntariat în domeniu

Abilităţi:
•    Persoană responsabilă
•    Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă
•    Atenţie la detalii, iniţiative
•    Abilitatea de a urmării protocoalele experimentale și respectarea confidențialității

Oferta:
•    Condiţii foarte bune de muncă
•    Posibilitatea de a lucra într-un colectiv de elită
•    Timpul şi perioada de desfăşurare a activităţii de voluntariat stabilite prin contract

Acte necesare pentru înscriere:
•    Cerere voluntariat (se completează la înscriere)
•    Acordul de prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la înscriere)
•    CV
•    Scrisoare de intenţie
•    Documente care atestă finalizarea studiilor superioare (adeverință sau diplomă)
•    Copie după cartea de identitate

Principalele atribuţii:
•    Tehnici de biologie celulară/biologie moleculară/culturi celulare
•    Procesarea probelor biologice
•    Invăţarea tuturor protocoalelor de lucru (tehnici, metode) aplicate în Centru aşa cum sunt descrise ele în SOP
•    Analiză şi interpretare date/ rezultate experimente efectuate în Centru
•    Păstrarea confidențialității cu privire la protocoalele de lucru și rezultatele obținute
•    Respectarea RIN și Regulamentul de organizare al Centrul de Cercetări pentru Medicină Avansată “Medfuture”

Felul probei de concurs: probă practică (o tehnică de biologie moleculară/celulară) şi interviu  (se va anunța ulterior persoanelor selectate în urma probei practice).

Bibliografie/tematică:
•    Pubmed Central –articole de specialitate cu acces liber- conform necesităţilor postului .

Informații suplimentare se pot obține la Centrul de Cercetări pentru Medicină Avansată “Medfuture” (str. Gh. Marinescu 23/str. Pasteur nr. 4-6), unde se va depune și dosarul de înscriere, până în data de 12.11.2019, în intervalul orar 8-16.

Accesat de 1731 de ori

Selecție - anunțuri