Imprimă această pagină
Marți, 29 Octombrie 2019 12:21

Voluntariat - Centrul de Cercetări pentru Medicină Avansată “Medfuture”

  In conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România şi cu procedura de voluntariat existentă la Centrul de Cercetări pentru Medicină Avansată - Medfuture, se organizează selecţie de voluntari cu îndeplinirea următoarelor cerinţe obligatorii:

  Felul postului : voluntar  tehnician - 1  post  
  Perioada: 6 luni de la semnarea contractului de voluntariat

  Condiții generale de participare:
  •    Absolvent/ă studii superioare - facultate
  •    Să deţină cunoştinţe teoretice şi practice de  chimie/biochimie/biologie/biologie moleculară/genetică/biologie celulară/imunologie/microbiologie/ biofizică, bioinformatică
  •    Cunoştinte limba engleză– minim nivel mediu
  •    Cunoştinţe PC – Word, Excel, PowerPoint
  •    Experiență practică în laborator de biologie moleculară/ microbiologie de minim 2 ani
  •    Disponibilitate pentru voluntariat minim 30 ore/săptămână respectiv 120 ore pe lună

  Constituie avantaj:
  •    Experința altor programe de voluntariat în domeniu

  Abilităţi:
  •    Persoană responsabilă
  •    Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă
  •    Atenţie la detalii, iniţiative
  •    Abilitatea de a urmării protocoalele experimentale și respectarea confidențialității

  Oferta:
  •    Condiţii foarte bune de muncă
  •    Posibilitatea de a lucra într-un colectiv de elită
  •    Timpul şi perioada de desfăşurare a activităţii de voluntariat stabilite prin contract

  Acte necesare pentru înscriere:
  •    Cerere voluntariat (se completează la înscriere)
  •    Acordul de prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la înscriere)
  •    CV
  •    Scrisoare de intenţie
  •    Documente care atestă finalizarea studiilor superioare (adeverință sau diplomă)
  •    Copie după cartea de identitate

  Principalele atribuţii:
  •    Tehnici de biologie celulară/biologie moleculară/culturi celulare
  •    Procesarea probelor biologice
  •    Invăţarea tuturor protocoalelor de lucru (tehnici, metode) aplicate în Centru aşa cum sunt descrise ele în SOP
  •    Analiză şi interpretare date/ rezultate experimente efectuate în Centru
  •    Păstrarea confidențialității cu privire la protocoalele de lucru și rezultatele obținute
  •    Respectarea RIN și Regulamentul de organizare al Centrul de Cercetări pentru Medicină Avansată “Medfuture”

  Felul probei de concurs: probă practică (o tehnică de biologie moleculară/celulară) şi interviu  (se va anunța ulterior persoanelor selectate în urma probei practice).

  Bibliografie/tematică:
  •    Pubmed Central –articole de specialitate cu acces liber- conform necesităţilor postului .

  Informații suplimentare se pot obține la Centrul de Cercetări pentru Medicină Avansată “Medfuture” (str. Gh. Marinescu 23/str. Pasteur nr. 4-6), unde se va depune și dosarul de înscriere, până în data de 12.11.2019, în intervalul orar 8-16.

  Accesat de 1204 de ori