Marți, 26 Noiembrie 2019 19:08

Concurs burse Doctorale și Postdoctorale POCU - 125171

Stimați doctoranzi/postdoctoranzi,
 
Vă facem cunoscută procedura de selecție privind acordarea burselor POCU pentru cercetătorii doctoranzi și post doctoranzi în cadrul proiectului – „Academia Cercetătorilor Antreprenori în Medicină - ACAMED"
 
Dosarele de concurs se întocmesc în conformitate cu reglementările din documentele atașate și se vor depune pe adresa de email
 
Scopul proiectului: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar care își găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare și inovare.
 
Obiectivul general: dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor cercetătorilor din domeniul medical printr-o abordare complexă ce vizează dobândirea de competenţe transversale cu accent asupra competenţelor antreprenoriale, asigurarea dezvoltării personale prin consiliere şi orientare profesională, asigurarea unui sprijin financiar şi profesional în activităţi de cercetare.
 
Cuantumul burselor:
1861 lei (400 euro/lună) pentru doctoranzi pe o perioadă de maxim 12 luni.
2791,5 lei (600 euro/lună) pentru postdoctoranzi pe o perioadă de maxim 12 luni.
 
Beneficii adiționale:
Finanțare pentru publicare articole științifice în reviste cotate ISI (maxim 5000 RON/articol)
Sprijin financiar în valoare de maxim 2500 lei/persoană, pentru participarea la conferințe în domeniul de cercetare pe parcursul proiectului.
 
Calendarul de concurs:
27 noiembrie - 11 decembrie (ora 23:59) - depunerea dosarelor
12-16 decembrie - evaluarea dosarelor
17 decembrie - afisarea rezultatelor si depunerea contestatiilor
19 decembrie - afisarea rezultatelor finale dupa contestatii
20 decembrie - 6 ianuarie - semnarea contractelor de burse Doctorale și Postdoctorale POCU.
 
Pentru întrebări vă rugăm să vă adresați:
 
Cu mulțumiri,
 
Manager Proiect,
Prof. Dr. Radu Badea
 
 
Accesat de 4911 de ori

Selecție - anunțuri