Imprimă această pagină
Joi, 03 Septembrie 2020 15:00

Competiție internă Burse Doctorale și Postdoctorale – POCU 125171

  Stimați doctoranzi / postdoctoranzi,

  Vă facem cunoscută procedura de selecție privind acordarea burselor POCU în cadrul proiectului – „Academia Cercetătorilor Antreprenori în Medicină - ACAMED", doar pentru seria 2 - 20 doctoranzi și 9 cercetători postdoctoranzi înmatriculați la UMF Cluj, respectiv 3 doctoranzi și 2 cercetători postdoctoranzi înmatriculați la USAMV Cluj.

  Dosarele de concurs se întocmesc în conformitate cu reglementările din documentele atașate și se vor depune pe adresa de email .

  Scopul proiectului: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar care își găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare și inovare.

  Obiectivul general: Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor cercetătorilor din domeniul medical printr-o abordare complexă ce vizează dobândirea de competenţe transversale cu accent asupra competenţelor antreprenoriale, asigurarea dezvoltării personale prin consiliere şi orientare profesională, asigurarea unui sprijin financiar şi profesional în activităţi de cercetare.

  Cuantumul burselor:

  • 1861 lei (400 euro/lună) pentru doctoranzi pe o perioadă de maxim 12 luni
  • 2791,5 lei (600 euro/lună) pentru postdoctoranzi pe o perioadă de maxim 12 luni

  Beneficii adiționale:

  Finanțare pentru publicare articole științifice în reviste cotate ISI (maxim 5000 RON (plus TVA) / articol)

  Sprijin financiar în valoare de maxim 2500 lei (plus TVA) / persoană, pentru participarea la conferințe în domeniul de cercetare pe parcursul proiectului.

  Beneficiari:

  • Doctoranzi an III / an IV (corespunzător anului universitar 2020-2021)
  • Cercetători postdoctorat (persoane aflate în primii 5 ani de la obținerea titlului științific de doctor; titlu de doctor obținut între 10.10.2015 – 10.10.2020)

  Calendarul de concurs:

  3 Septembrie - 20 Septembrie (ora 23:59) - depunerea dosarelor

  21-25 septembrie - evaluarea dosarelor

  26 Septembrie - afișarea rezultatelor inițiale

  27 Septembrie - depunerea contestațiilor

  28-29 Septembrie - evaluare contestații

  30 Septembrie - afișarea rezultatelor finale după contestații

  1 - 9 Octombrie - semnarea contractelor de burse Doctorale și Postdoctorale POCU

  Pentru întrebări vă rugăm să vă adresați: 

  Cu mulțumiri,

  Manager Proiect,

  Prof. Dr. Radu Badea

  Accesat de 2680 de ori