Luni, 01 Februarie 2021 16:02

Anunț rezultat final selecție ONG pentru participarea în proiectul Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate de tip preventiv prin dezvoltarea unui laborator analitic și a unui program pilot de screening neonatal pentru grupurile vulnerabile

Rezultat selecție ONG parteneri pentru încheierea unui acord de parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii Romilor (Dezvoltare locală), finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi:

 

Nr. crt. Participant ONG Punctaj Rezultat selecție
1 Alianța Națională pentru Boli Rare România 75 ADMIS

 

Comisia de evaluare

 

 

 

Accesat de 545 de ori

Selecție - anunțuri