Imprimă această pagină
Luni, 19 Iulie 2021 11:07

Anunţ privind depunerea de noi propuneri de mari infrastructuri de cercetare în vederea actualizării Foii de parcurs naţionale pentru infrastructuri de cercetare

  Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării vă desfășura un amplu proces de analiză și selecție a infrastructurilor de cercetare ce vor alcătui Foaia de parcurs naţională a infrastructurilor de cercetare actualizată pentru perioada 2021-2027, denumită în continuare Foaie de parcurs.

   

  Astfel, prin activitatea experților evaluatori independenţi cooptați prin proiectul SIPOCA 592 se va realiza evaluarea documentației aferente noilor propuneri de infrastructuri de cercetare, în vederea selectării, ierarhizării şi includerii lor în Foaia de parcurs.

   

  Instituțiile de cercetare interesate pot depune propuneri de noi infrastructuri de cercetare în perioada 14 iulie 2021- 4 august 2021 pe următoarele domenii științifice corelate cu domeniile științifice din Foaia de parcurs a ESFRI:

   

  1. Energie și Mediu (Energie, Mediu și Schimbări Climatice - domeniu de specializare inteligentă SNCDI);

  2. Sănătate și Alimentație (Bioeconomie - domeniu de specializare inteligentă SNCDI);

  3. Științe fizice și inginerie (Eco-nano-tehnologii și Materiale Avansate/ Tehnologii Noi și Emergente - domeniu/i de specializare inteligentă SNCDI);

  4. E-Infrastructuri (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate - domeniu de specializare inteligentă SNCDI);

  5. Sănătate și Alimentație (Sănătate - domeniu de prioritate publică din actualul ciclu strategic SNCDI);

  6. Inovare socială și culturală (Patrimoniu Social și Cultural - domeniu de prioritate publică din actualul ciclu strategic SNCDI);

  7. E-Infrastructuri (Tehnologii Noi și Emergente domeniu de prioritate publică din actualul ciclu strategic SNCDI).

   

  Pentru mai multe detalii va rugam accesati link-ul:

  Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării :: www.research.gov.ro

   

  Echipa DepCDI

  Accesat de 613 de ori