Vineri, 01 Octombrie 2021 13:20

LANSARE COMPETIȚIE GRANTURI INTERNE DE CERCETARE

Stimate cadre didactice - șefi de lucrări, asistenți universitari angajați pe perioadă nedeterminată

Stimați studenți,

 

Având în vedere clasificarea Universității ca instituție de învățământ superior de cercetare avansată și educație și a faptului că cercetarea științifică reprezintă una din misiunile asumate prin Carta universității, conducerea universității dorește să susțină cercetarea științifică prin acordarea unui număr de 70 de granturi interne de cercetare finanțate din venituri proprii, distribuite astfel:

- 25 granturi de cercetare pentru care pot aplica șefii de lucrări (15 – Medicină, 5 – Medicină Dentară, 5 – Farmacie)

- 25 granturi de cercetare pentru care pot aplica asistenții universitari angajați pe perioadă nedeterminată (15 – Medicină, 5 – Medicină Dentară, 5 – Farmacie)

- 20 de granturi interne de cercetare pentru studenți, distribuite astfel: 10 granturi interne – Medicină, 5 granturi interne – Medicină Dentară, 5 granturi interne – Farmacie.

 

Proiectele se vor derula începând cu luna ianuarie 2022 pe o durată maximă de 24 luni.

 

Competiția se va desfășura conform calendarului de mai jos:

 

Data/Perioada Activitatea
27 – 29 iulie 2021 Dezbaterea și aprobarea Regulamentului în ședința Consiliului de Administrație și aprobarea lui în Senat
1 oct. 2021 Lansarea competiției prin postarea anunțului și a regulamentelor pe site-ul universității
4 – 25 oct. 2021 Etapa 1 – Înscrierea candidaților și a proiectelor de cercetare
26 – 29 oct. 2021 Etapa 1 – verificarea eligibilității administrative
29 oct. 2021 Afișarea listei candidaților declarați eligibili după evaluarea din etapa 1
30 oct. – 6 dec. 2021 Etapa 2 – evaluarea proiectelor de cercetare și a activității științifice a candidaților
6 dec. 2021 Afișarea rezultatelor intermediare
7 dec. 2021 Depunerea eventualelor contestații
8 – 13 dec. 2021 Verificarea și răspunsuri la contestații
13 dec. 2021 Afișarea rezultatelor finale
14 – 17 dec. 2021 Înregistrarea/semnarea contractelor de finanțare

 

Regulamentul de acordare a granturilor interne pentru finanţarea cercetării ştiinţifice pentru cadre didactice – şefi de lucrări, asistenţi universitari pe perioadă nedeterminată din cadrul U.M.F. “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca poate fi consultat la acest link.

 

Regulamentul de acordare a granturilor interne pentru finanţarea cercetării ştiinţifice pentru studenții din cadrul U.M.F. “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca poate fi consultat la acest link.

 

Aplicanții sunt rugați să treacă la subiectul mesajului următorul text, în funcție de situație/facultate:
aplicant Medicină generală funcția didactică Nume și prenume
aplicant Farmacie funcția didactică Nume și prenume
aplicant Medicină dentară funcția didactică Nume și prenume
aplicant Medicină generală student Nume și prenume
aplicant Farmacie student Nume și prenume
aplicant Medicină dentară student Nume și prenume

În cazul în care documentele atașate au o dimensiune mai mare de 10 MB, aplicanții sunt rugați să trimită mai multe mesaje cu numerotarea pachetelor de documente
exemplu:
aplicant Medicină generală funcția didactică Nume și prenume pachet 1
aplicant Medicină generală funcția didactică Nume și prenume pachet 2
......

 

 

Vă dorim mult succes!

 

Conducerea U.M.F. “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Accesat de 3227 de ori

Selecție - anunțuri