Joi, 27 Ianuarie 2022 09:27

ARACIS - menținere acreditare Școala Doctorală

În urma evaluării efectuate în luna noiembrie 2021, ARACIS - Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior a avizat menținerea acreditării Școlii Doctorale din cadrul Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca.


Prin urmare, Ministerul Educației a emis ordinul prin care s-a aprobat menținerea acreditării în vederea organizării de programe de studii universitare de doctorat și a acreditării domeniilor de studii universitare de doctorat, care se organizează în cadrul Școlii Doctorale din universitatea noastră, respectiv Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.


Promovarea acestei evaluări periodice este o condiție pentru ca o universitate din România să fie eligibilă pentru organizarea de studii doctorale și să elibereze diplome de doctor.

Evaluarea s-a concentrat atât pe calitatea studiilor de doctorat, cât și pe cadrul legal în care sunt organizate și desfășurate studiile de doctorat la UMF "Iuliu Hațieganu".

Accesat de 561 de ori

Selecție - anunțuri