Luni, 22 August 2022 15:36

LISTE PRELIMINARE – CAZARE ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII, AN UNIVERSITAR 2022-2023

Listele preliminare pentru cazarea în căminele universității pot fi consultate în documentele atașate.

Distribuirea locurilor în cămin a fost efectuată automat, prin intermediul platformei dedicate procesului de cazare.

Listele preliminare vizează următoarele categorii de studenți :
- Studenții care au efectuat precazarea prin intermediul platformei
- Studenții din anul I (secția Română) care au optat pentru cazare în momentul confirmării locului
- Studenții Bursieri ai Statului Român (BSR) și studenții Români de Pretutindeni
- Dosare medicale și sociale
- Studenții internaționali – anul 1 - secția Franceză și secția Engleză

PROGRAM PROCES DE CAZARE
22-29 AUG: CONTESTAȚII, TRANSFERURI, RENUNȚĂRI la locul în cămin
5 SEPT: LISTA FINALĂ
CALENDARUL CAZĂRILOR ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII va fi postat în următoarea perioadă!

CONTESTAȚII+TRANSFERURI+RENUNȚĂRI
deadline completare formulare: luni, 29 august 2022, ora 11:00

- Depunerea CONTESTAȚIILOR se va realiza prin intermediul completării acestui FORMULAR: https://forms.gle/ffa2k3suDu5X7hnG9
!!! IMPORTANT: VĂ RUGĂM SĂ NU VĂ COMPARAȚI MEDIA ȘI LOCUL PRIMIT ÎN CĂMIN, CU MEDIA ȘI LOCUL PRIMIT DE ALT STUDENT DE LA ALT PROGRAM SAU AN DE STUDIU – FIECARE CATEGORIE ARE UN NUMĂR DIFERIT DE LOCURI ATRIBUIT.

- TRANSFERURI – Transferurile se vor face în funcție de medie și de disponibilitate. Dacă doriți să faceți o cerere de transfer, vă rugăm să completați acest FORMULAR: https://forms.gle/JsNZUgmXTTy4qrbb9

!!DACĂ DORIȚI SĂ DEPUNEȚI O CERERE DE TRANSFER, NU ESTE NEVOIE SĂ COMPLETAȚI ȘI CEREREA PENTRU RENUNȚAREA LA LOCUL PRIMIT INIȚIAL

- RENUNȚARE LOC ÎN CĂMIN – studenții care doresc să renunțe la locul în cămin, au OBLIGAȚIA să anunțe această decizie prin completarea următorului FORMULAR: https://forms.gle/ZA4QQuW5wcyEqb7T9
!!! ÎN CAZUL ÎN CARE STUDENTUL NU ANUNȚĂ DECIZIA DE A RENUNȚA LA LOCUL DE CAZARE, SAU NU SE PREZINTĂ LA CAZAREA ÎN CĂMINE, ACESTA ÎȘI VA PIERDE DREPTUL DE A OCUPA UN LOC ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII PE ÎNTREAGA PERIOADĂ A STUDIILOR.

PRECIZĂRI ȘI INFORMAȚII UTILE LEGATE DE CAZĂRI
1. Distribuirea locurilor prin intermediul platformei - STUDENȚII INTEGRALIȘTI AU PRIORITATE LA CAZAREA ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII.
2. STUDENȚII DIN ANUL I – În cazul studenților înscriși în anul I, distribuirea locurilor a fost făcută în funcție de media obținută la examenul de admitere.
3. STUDENȚII MASTERANZI, DOCTORANZI, STUDENȚII DE AN 1 (care nu au optat pentru cazare în momentul confirmării locului) - Acești studenți vor avea posibilitatea de a depune o cerere de cazare în căminele Universității, personal, la Serviciul Social Administrativ, Clădirea U.M.F., Str.Victor Babeș, nr.8, parter, camera 12.
Cererile se vor depune după finalizarea procesului de cazare în căminele Universității și vor fi aprobate în funcție de numărul de locuri disponibile.

4. Criteriile repartiţiei au fost cele stipulate în REGULAMENTUL DE CAZARE ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII – extras din CARTA UNIVERSITĂȚII, pe care îl puteţi consulta accesând :
https://docs.google.com/document/d/1Qj_RhGMbtWvc0xz5DhnqlBlgg4wsnYGxooEa8G_jqXY/edit?usp=sharing
5. REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE AL CĂMINELOR + SANCȚIUNI
https://docs.google.com/document/d/16IfuTw9ySCDXAxafvh4muf8OO9QebtzwAV0JQFeKVEg/edit?usp=sharing

6. CUANTUMUL REGIEI DE CĂMIN PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023
https://drive.google.com/file/d/1NfP-5usI_rM5tYo2CnKfRhKZdqZX2WxS/view?usp=sharing

7. DOCUMENTELE NECESARE CAZĂRII ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII
https://docs.google.com/document/d/1cjOUPDRwPwc-tPHY_nZABTaMQ4c7Lb4DrzIqwU5klrI/edit?usp=sharing

8. DETALII REFERITOARE LA CAMPUSURILE UNIVERSITARE
Universitatea dispune de două campusuri :
- CAMPUS HAȘDEU : căminele H9+H10 (regim de 4 paturi/cameră, grup sanitar comun, bucătărie comună), căminul H7 (regim de 2 paturi/cameră, grup sanitar propriu, bucătărie comună), respectiv căminele B11+B13 (regim de 2 paturi/cameră, grup sanitar propriu, bucătărie proprie)
- CAMPUS OBSERVATOR : căminele O1+O6 (regim de 3 paturi/cameră, grup sanitar propriu, bucătărie comună)
!!! Studenții care doresc să stea în cameră cu anumiți colegi care au primit loc în același cămin, sunt rugați ca în momentul cazării să menționeze acest aspect la Administrația căminului.

În cazul în care întâmpinați probleme, puteți trimite un e-mail la adresa :

Vă mulțumim!
COMISIA DE CAZARE

Accesat de 10960 de ori

Selecție - anunțuri