Rezidențiat 2018

Rezidențiat 2018

Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 18 noiembrie 2018. Concursul se desfășoară în centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

 

Repartiția candidaților

 

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în zilele de 25 și 26 noiembrie 2018 prin teleconferinţă, în intervalul orar 9:00 - 21:00. Candidaţii se vor putea prezenta în unul din centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara. La repartiție se pot prezenta candidații care au obținut un punctaj de minim 60% din punctajul maxim realizat pentru fiecare domeniu de concurs.

Dacă repartiţia nu se finalizează în data de 25 noiembrie 2018, va continua în ziua următoare, în acelaşi interval orar sau, după caz, până la epuizarea locurilor/posturilor publicate la concurs sau a candidaţilor care au drept de a alege loc/post. Locurile şi posturile rămase disponibile la sfârşitul primei zile de repartiţie se vor afişa pe pagina de internet http://rezidentiat.ms.ro.

Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a locurilor și posturilor scoase la concurs:

 • Candidații sau împuterniciții acestora sunt rugați să aibă asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate, iar împuterniciții și procura notarială.
 • Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe regulile de acces în sala în care se organizează repartiția - NU poate fi depășită capacitatea sălii !
 • Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații au ales, părăsesc sala pentru a permite accesul următorilor candidați.
 • Însoțitorii candidaților NU au voie să intre în sala de repartiție.
 • Candidații și însoțitorii acestora sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori.
 • Având în vedere condițiile meteo din această perioadă, candidații sunt rugați să se asigure că ajung în timp util la repartiție.
 • Potrivit metodologiei de concurs "Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs."


Programul de desfășurare a repartiției va fi:

 • duminică, 25 noiembrie 2018 - ora 9:00 – domeniul farmacie
 • duminică, 25 noiembrie 2018 - ora 10:00 – domeniul medicină dentară
 • duminică, 25 noiembrie 2018 - intervalul 12:00 – 21:00 – domeniul medicină
 • luni, 26 noiembrie 2018 - începând cu ora 9:00 – domeniul medicină

 

Lista locațiilor unde se desfășoară repartiția

 

 

Clasificarea finală a candidaților care au susținut Concursul Național de Rezidențiat - sesiunea 18 Noiembrie 2018

 

 Contestațiile se pot depune până la data de 19 Noiembrie 2018, orele 16.00 la sediul Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu", sala Multimedia, parter.

Grilele corecte pot fi consultate accesând acest link.

 

Repartiția pe săli a candidaților înscriși la concursul de Rezidențiat, sesiunea 18 Noiembrie 2018 - Centrul Universitar Cluj-Napoca

 

În sala de concurs au acces numai candidaţii şi personalul angajat în organizarea concursului. Intrarea candidaţilor în sală se va face începând cu ora 8:30, numai pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului, în termen de valabilitate, document care va sta pe masa candidatului tot timpul concursului, pentru a putea fi reverificat. Candidații fără un astfel de document valabil, nu vor fi primiţi în sala de concurs.

Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii sacilor ce conţin caietele cu întrebări nu vor mai avea acces în sală.

În timpul concursului, candidaţii nu au voie să dețină asupra lor obiecte de scris de orice fel, altele decât cele oferite de organizatori, hârtii albe sau scrise, publicaţii de orice fel, telefoane mobile sau orice alt tip de aparatură de comunicare sau ceasuri de mână.

Cei care intră în sală cu astfel de obiecte, precum şi cu materiale documentare au obligația de a le depozita, în momentul intrării, într-un loc special, indicat de şeful de sală, unde candidații nu vor avea acces până la terminarea concursului.

Candidaţii au voie să introducă în sală o sticluţă cu cafea, apă/răcoritoare, ciocolată, sandwichuri, biscuiţi, însă numai în ambalaj transparent, în cantităţi rezonabile şi pentru utilizare personală.​

 

 

 

Înscrierile se fac prin TOATE direcțiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie, în perioada 15-26 octombrie 2018, inclusiv. Programul de depunere a dosarelor va fi următorul: 
luni - joi: 9,00-15,00, 
vineri: 9,00-14,00.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare națională pentru fiecare domeniu.

 

Pentru mai multe informaţii privind locurile, posturile, metodologia de concurs şi tematica şi bibliografia, vă rugăm accesaţi linkul următor: https://rezidentiat.ms.ro/