Rezidențiat 2020

Rezidențiat 2020

 Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 15 noiembrie 2020. Concursul se desfășoară în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

 

Clasificarea finală a candidaților

 

Grile corecte

Medicină

Medicină Dentară

Farmacie

 

 

Înscrierile pentru concurs se fac prin direcțiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie. Dosarele de concurs vor fi depuse exclusiv prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, în perioada 8 - 20 octombrie 2020, inclusiv data poștei.

Listele cu candidații admiși în concurs, pe centre universitare și domenii, se afișează pe site-ul rezidentiat.ms.ro la data de 29 octombrie 2020.

Concursul se desfășoară în ziua de duminică, 15 noiembrie 2020.

În atenția candidaților la concursul național de rezidențiat

• Intrarea candidaților în sală se va face începând cu ora 8.30, până la ora 9.50.
• Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări (ora 10,00) nu mai au acces în sala de concurs.
• La intrarea în clădirea de concurs, candidaților le va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3°C).
• La intrare candidații au obligația de a purta masca medicală și se legitimează în fața șefului de sală cu buletinul, cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiți în sala de concurs.
• Candidaților le este permis să păstreze pe perioada celor 4 ore de concurs o sticluță cu cafea/apă/răcoritoare și ciocolată/sandwich-uri/biscuiți în ambalaj transparent.
• Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidaților, cu excepția celor care părăsesc sala în primele 3 ore de concurs.
• Corectura grilelor se face în mod electronic, prin scanare, în sala de concurs. Punctajul obținut se anunță tuturor candidaților din sală.
• Grila corectă va fi postată pe site –ul universității, în ziua concursului, începând cu ora 16,00.

Eventuale contestații

• Contestațiile privind răspunsurile corecte se pot depune până la ora 16,00 în data de 16 noiembrie, prin poștă electronică, la Comisia locală de concurs, la adresa de e-mail: .
• În 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, respectiv până în data de 18 noiembrie, ora 16,00, se vor analiza contestațiile depuse și se vor afișa răspunsurile corecte rămase definitive.
• Solicitările rescanării grilelor se vor soluționa de către comisia locală în data de 16 noiembrie 2020, începând cu ora 17,00.

 

Pentru mai multe informaţii privind locurile, posturile, metodologia de concurs, tematica şi bibliografia, vă rugăm accesaţi linkul următor: https://rezidentiat.ms.ro/ .

Instrucțiuni pentru candidați

Anunţ important privind desfășurarea în condiții de siguranță a concursului național de rezidențiat