Director general administrativ

Coordonează și utilizează eficient toate resursele umane și materiale pentru a îndeplini planul strategic și cel operațional al universității, respectând Hotărârile Senatului și ale Consiliului de Administraţie, în concordanță cu legislația în vigoare.

 

Director General Administrativ

Ing. Silviu Corpodean
Adresa: Str. Victor Babeș Nr. 8, 400012 Cluj-Napoca
Telefon: 0264-597256 int. 2160
Fax: 0264-590271
e-mail: 

ALUMNI

Tănăsescu Ioana - referent
Adresa: Str. Victor Babeș Nr. 8, 400012 Cluj-Napoca
Telefon: 0264 - 406830, 0264-597256 int. 2180, 0740-031130
Fax: 0264 - 590287 
e-mail:

Serviciul Resurse Umane

Ec. Riti Gina - Șef serviciu
Adresa: Str. Victor Babeș Nr. 8, 400012 Cluj-Napoca
Telefon: 0264 - 406825, 0264-597256 int. 2161 
Fax: 0264 - 597257
e-mail:

Serviciul Tehnic Patrimoniu

Ing. Brigitta Dunkler - Șef serviciu
Adresa: Str. Gh. Marinescu nr. 23, parter, Cluj-Napoca
Telefon: 0264-596332
Fax: 0264-596332
e-mail:

Serviciul Social Administrativ

Ec. Liviu Lazea - Șef serviciu
Adresa: Str. Victor Babeș Nr. 8, 400012, Cluj-Napoca
Telefon: 0264-597256 int. 174
Fax: 0264 - 597257
e-mail:

Serviciul Achiziții

Ing. Ioan Budai- Șef serviciu
Adresa: Str. Victor Babeș Nr. 8, 400012 Cluj-Napoca
Telefon: 0264-597256 int. 2124, int. 2131, int. 2132, int. 2133
Fax: 0264 - 430896
e-mail: 

Serviciul aparatură și material didactic

Ing. Liviu Chirilă - Șef serviciu
Adresa: Pasteur 4, 400349 Cluj-Napoca
Telefon: 0264-597256 int. 2280
Fax: 0264 - 597257 
e-mail: 

Serviciul prevenire și protecție

Sing. Dorina Neamțu - Șef serviciu
Adresa: Str. Gh. Marinescu Nr. 23, Cluj-Napoca
Telefon: 0264-591724
Fax: 0264-591724
e-mail: 

Tipografie

Livia Lupea - Șef serviciu
Adresa: Str. Moților Nr. 33, Cluj-Napoca
Telefon: 0264-596089
Fax: 0264-596089

Serviciul Pază și protecție civilă

Pastor Vasile - Responsabil pază
Adresa: Str. Avram Iancu Nr. 31, Cluj-Napoca
Telefon: 0757-072009
e-mail:

Serviciul Control Inventar

Demeter Elisabeta
Adresa: Str. Avram Iancu Nr. 31, Cluj-Napoca
Telefon: 0264-450780
Fax: 0264-596332