Marți, 19 Ianuarie 2016 13:17

Scule electrice şi accesorii

Denumire: Scule electrice şi accesorii

Data postare: 19.01.2016

Preţ estimat: 7381.72 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 22.01.2016 ora 12

Termen de livrare: 7 zile de la publicarea câştigătorului

Ofertele vor conţine obligatoriu şi date concrete despre modul de desfăşurare a activităţii de service : constatarea şi repararea cu piese originale (service autorizat de producător) in perioada de garanţie, din care să rezulte o durată  de imobilizare a echipamentelor de maximum 5 zile. Pentru perioada post garanţie vă rugăm precizaţi adresele atelierelor autorizate pentru reparaţii.

Ofertele vor cuprinde intreaga listă de cantităţi şi vor  include şi costurile de livrare pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Ofertele se vor transmite prin e-mail la adresa ori prin fax la nr 0264 334 227

Pentru clarificări şi/sau detalii privind achiziţia ne puteţi contacta telefonic la numărul 0264-597 256 int 2803 şi pe adresa de mail , iar pentru informaţii tehnice la nr tel 0264 597 256 int 2804 şi/sau pe tel-fax la numărul 0264-334 227 teh. Vasile Boar.

Ofertanţi:S.C. Partener SRL, S.C. Ilma Total Trade SRL, S.C.Ambient SA ;i S.C. Unior Tepid SRL

Câştigîtor:S.C. Ilma Total Trade SRL -Tool Man

Preţ ofertat:6.841,46 lei exclusiv TVA

Accesat de 4742 de ori