Imprimă această pagină
Joi, 11 Februarie 2016 11:31

Furnizare gaze medicale

  Denumire: Furnizare gaze medicale

  Data postare: 11.02.2016

  Preţ estimat: 117.000  lei  exclusiv TVA

  Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

  Data şi ora limită de depunere: 16.02.2016 ora 14,00

  Termen de livrare: Produsele vor fi comandate pe perioada de valabilitate a contractului, respectiv până la data de 31.12.2016, in funcţie de necesităţi şi solicitări.

  Ofertele vor cuprinde întreaga listă de cantităţi.

  Ofertele  vor fi depuse la registratura UMF din Cluj-Napoca Str Victor Babeş nr 8 in plic inchis, sigilat până la data de 16.02.2016 ora  14,00

  Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0264-597 256 int 2803,  și pe  adresa de e-mail   , iar pentru informații tehnice la nr tel 0264-597 256 int 2801, şi/sau pe tel-fax la numărul 0264-334 227  Ing. Călin Suărășan

  Ofertanți: S.C. Linde Gaz Romania SRL

  Câștigător: S.C. Linde Gaz Romania SRL

  Preț ofertat : 51.274,70 lei exclusiv TVA

  Accesat de 4780 de ori