Marți, 16 Februarie 2016 08:17

Servicii de mentenanta bariere automate la cladiri si camine UMF Cluj-Napoca

 

Denumire:  Servicii de mentenanta bariere automate la cladiri si camine UMF Cluj-Napoca

 

 

 

 Data postare: 16.02.2016

 

 

 

Preţ estimat:  14.300,00  lei  exclusiv TVA

 

 

 

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

 

 

 

Data şi ora limită de depunere: 18.02.2016 ora 12.00

 

 

 

Ofertele se vor trimite la Registratura  UMF Cluj- Napoca din str. Victor Babes nr.8 , parter, in plic inchis  si vor cuprinde:

 

-oferta tehnica

 

-oferta financiara conform centralizatorului atasat

 

-Atestat ANRE

 

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0264-597 256 int 2802,  și pe  adresa de e-mail , iar pentru informații tehnice la Serv. Tehnic -fax  0264-334 227 cu  d-nul  ing. Mircea Resiga sau tel :0264-597 256 int 2800.

 

Ofertanți: SC LAST CHANCE SRL

 

 Câştigător : SC LAST CHANCE SRL

 

Preţ ofertat: 7.220,00 lei exclusiv TVA

 

Accesat de 4780 de ori