Imprimă această pagină
Marți, 16 Februarie 2016 08:17

Servicii de mentenanta bariere automate la cladiri si camine UMF Cluj-Napoca

   

  Denumire:  Servicii de mentenanta bariere automate la cladiri si camine UMF Cluj-Napoca

   

   

   

   Data postare: 16.02.2016

   

   

   

  Preţ estimat:  14.300,00  lei  exclusiv TVA

   

   

   

  Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

   

   

   

  Data şi ora limită de depunere: 18.02.2016 ora 12.00

   

   

   

  Ofertele se vor trimite la Registratura  UMF Cluj- Napoca din str. Victor Babes nr.8 , parter, in plic inchis  si vor cuprinde:

   

  -oferta tehnica

   

  -oferta financiara conform centralizatorului atasat

   

  -Atestat ANRE

   

  Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0264-597 256 int 2802,  și pe  adresa de e-mail , iar pentru informații tehnice la Serv. Tehnic -fax  0264-334 227 cu  d-nul  ing. Mircea Resiga sau tel :0264-597 256 int 2800.

   

  Ofertanți: SC LAST CHANCE SRL

   

   Câştigător : SC LAST CHANCE SRL

   

  Preţ ofertat: 7.220,00 lei exclusiv TVA

   

  Accesat de 4542 de ori