Miercuri, 02 Martie 2016 15:34

Lucrari de reparatii curente cabinete Cladire str. V. Babes nr. 15-parter

Denumire: Lucrari de reparatii curente cabinete Cladire str. V. Babes nr. 15-parter

Data postare: 02.03.2016

Preţ estimat:  30 251.79 lei exclusiv TVA

 Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 09.03.2016 ora 12.00

Termen de execuție:  45 zile de la semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere

Ofertele se depun la registratura UMF str. Victor Babeş nr. 8

Ofertele vor fi depuse in plicuri inchise şi trebuie să cuprindă : Formular de ofertă, Anexa la formular însoţit de Formularele F1, F2 şi F3

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, Serviciul tehnic, Sing. Suarasan Calin-constructii, Ing. Lolos Iulian -instalatii.

Ofertanți:SC VILCONS SRL, SC ADDCONCEPT SRL, SC LIR AG SRL, SC CANION IMPEX SRL, SC AHRA INST SRL

Câștigător:SC VILCONS SRL

Preț ofertat: 25 313.89 lei exclusiv TVA

Accesat de 3803 de ori