Marți, 29 Martie 2016 14:55

Intocmire documentaţie pentru Autorizare de Construire, Proiect Tehnic şi Documentaţie de execuţie reţea canalizare exterioară Cămin I Observator.

Denumire:   Intocmire documentaţie pentru Autorizare de Construire, Proiect Tehnic şi Documentaţie de execuţie reţea canalizare exterioară Cămin I Observator.

Data postare: 29.03.2016

Preţ estimat: 2500 lei exclusiv TVA

Cod CPV: 71315000-9 Instalaţii tehnice de construcţii

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere a ofertelor : 04.04.2016 ora 14,00

Termen de execuţie: 30 zile de la emiterea comenzii

Ofertele se vor depune pe site-ul e-licitaţie.ro

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0264-597 256 int 2803,  și pe  adresa de e-mail   , iar pentru informații tehnice la nr tel 0264-597 256 int 2804, şi/sau pe tel-fax la numărul 0264-334 227 Ing. Iulian Loloș .

Ofertanţi: S.C. Ahra Inst SRL

Câştigător: S.C. Ahra Inst SRL

Preţ ofertat: 2500 lei exclusiv TVA

Accesat de 1442 de ori