Marți, 12 Aprilie 2016 13:25

Proiectare si executie lucrari de automatizare pentru Centrale termice, supraveghere si dispecerizare pentru 12 centrale termice, cazane >400kw

Denumire: Proiectare si executie lucrari de automatizare pentru Centrale termice, supraveghere si dispecerizare pentru 12 centrale termice, cazane >400kw

Data postare: 12.04.2016

Preţ estimat:  429 166.67 exclusiv TVA

 Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere:18.04.2016 ora 10.00.

Clarificare:Termenul de depunere oferta se prelungeste pana vineri 22.04.2016 ora 10.00

Termen de execuție:  180 zile de la semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere

Ofertele se depun la registratura UMF str. Victor Babeş nr. 8

Ofertele vor fi depuse in plicuri inchise şi trebuie să cuprindă : Formular de ofertă, Anexa la formular însoţit de Formularele F1, F2 şi F3.Ofertantul va face dovada autorizarii ISCIR.Se va prezenta autorizatie ISCIR pentru Montare, punere in functiune, reparare si intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si instalatii de automatizare pentru centrale termice conform PT C11/2010.Ofertantul va mentiona in oferta, in mod distinct, cheltuielile aferente proiectarii, executiei lucrarilor de automatizare, supravegherii si dispecerizarii centralelor termice

 

Nota: La cererea in scris a ofertantilor se poate face vizita de amplasament

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, Serviciul tehnic, ing. Pasc Emil -Sef serviciu tehnic, Ing. Lolos Iulian -inginer instalatii, Birou Achizitii 0264-597256/int 2430, 2803, ing. Juhasz Paul.

 

Ofertanți:Regia Autonoma de Termoficare Cluj

Câștigător:Regia Autonoma de Termoficare Cluj

Preț ofertat: 364 417.89 lei excusiv TVA

Accesat de 1865 de ori