Joi, 28 Aprilie 2016 08:45

Lucrari necesare pentru obtinere Autorizatie PSI Cladire spatii de invatamant preclinic si masterat

Denumire: Lucrari necesare pentru obtinere Autorizatie PSI Cladire spatii de invatamant preclinic si masterat

Data postare: 28.04.2016

Preţ estimat:  48 434.04 exclusiv TVA

 Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 17.05.2016 ora 12.00

Termen de execuție: 30 zile de la semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere

Ofertele se depun la registratura UMF str. Victor Babeş nr. 8

Ofertele vor fi depuse in plicuri inchise şi trebuie să cuprindă : Formular de ofertă, Anexa la formular de oferta, însoţit de: formular F6-conflict de interese, Formularele F1, F2 , F3si F4

Solicitarile de clarificari se transmit la  adresa de email .

Ofertanți:SC LAST CHANCE SRL

Câștigător: SC LAST CHANCE SRL

Preț ofertat: 40 880.40 lei

Accesat de 1727 de ori