Imprimă această pagină
Joi, 28 Aprilie 2016 08:45

Lucrari necesare pentru obtinere Autorizatie PSI Cladire spatii de invatamant preclinic si masterat

  Denumire: Lucrari necesare pentru obtinere Autorizatie PSI Cladire spatii de invatamant preclinic si masterat

  Data postare: 28.04.2016

  Preţ estimat:  48 434.04 exclusiv TVA

   Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

  Data şi ora limită de depunere: 17.05.2016 ora 12.00

  Termen de execuție: 30 zile de la semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere

  Ofertele se depun la registratura UMF str. Victor Babeş nr. 8

  Ofertele vor fi depuse in plicuri inchise şi trebuie să cuprindă : Formular de ofertă, Anexa la formular de oferta, însoţit de: formular F6-conflict de interese, Formularele F1, F2 , F3si F4

  Solicitarile de clarificari se transmit la  adresa de email .

  Ofertanți:SC LAST CHANCE SRL

  Câștigător: SC LAST CHANCE SRL

  Preț ofertat: 40 880.40 lei

  Accesat de 1620 de ori