Miercuri, 04 Mai 2016 11:21

Lucrari de reparatii Constructii si Instalatii-Biobaza

Denumire: Lucrari de reparatii Constructii si Instalatii-Biobaza

Data postare: 04.05.2016

Preţ estimat:  46 965.33 exclusiv TVA

 Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 12.05.2016 ora 14.00

Termen de execuție:  45 zile de la semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere

Ofertele se depun la registratura UMF str. Victor Babeş nr. 8

Ofertele vor fi depuse in plicuri inchise şi trebuie să cuprindă :Formular F6,  Formular de ofertă, Anexa la formular însoţit de Formularele F1, F2 şi F3

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, Serviciul tehnic,  Ing. Lolos Iulian, sing. Suarasan Calin, Birou achizitii Lucrari 0374-834803

Ofertanți: SC AGRITRANSILVANIA SRL,SC LIR AG GRUP SRL

Câștigător: SC AGRITRANSILVANIA SRL

Preț ofertat: 43 530.95 lei

Accesat de 1446 de ori