Miercuri, 04 Mai 2016 11:42

Reparatii imprejmuire str. L. Pasteur nr. 4-6, str. Marinescu 23

Denumire: Reparatii imprejmuire  str. L. Pasteur nr. 4-6, str. Marinescu 23

Data postare: 04.05.2016

Preţ estimat:  31 722.32 lei exclusiv TVA

 Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 11.05.2016 ora 14.00

Termen de execuție: 30 zile de la semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere

Ofertele se depun la registratura UMF str. Victor Babeş nr. 8

Ofertele vor fi depuse in plicuri inchise şi trebuie să cuprindă :Formular F6,  Formular de ofertă, Anexa la formular însoţit de Formularele F1, F2 şi F3

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, Serviciul tehnic,  sing. Suarasan Calin, Birou achizitii lucrari 0374-834803

Ofertanți:SC DISTINCT PROIECT SRL-D, SC AGRITRANSILVANIA SRL

Câștigător: SC DISTINCT PROIECT SRL-D

Preț ofertat: 24147.21 lei

Accesat de 1939 de ori