Imprimă această pagină
Miercuri, 25 Mai 2016 09:48

Lucrari montare hidranti interiori-Centru de Conferinte Baisoara

  Denumire: Lucrari montare hidranti interiori

  Data postare: 25.05.2016

  Preţ estimat:  4374.50 lei exclusiv TVA

   Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

  Data şi ora limită de depunere: 10.06.2016 ora 10.00

  Termen de execuție: 15 zile de la semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere

  Ofertele se depun la registratura UMF str. Victor Babeş nr. 8

  Ofertele vor fi depuse in plicuri inchise şi trebuie să cuprindă :Formular F6,  Formular de ofertă, Anexa la formular însoţit de Formularele F1, F2 şi F3

  Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, Serviciul tehnic,  ing. Emil Pasc-sef Serviciu Tehnic

  Ofertanți:

  Câștigător:

  Preț ofertat:

  Accesat de 1461 de ori