Miercuri, 25 Mai 2016 13:55

Intocmire releveu si scenariu de siguranta la foc-pentru obtinere Autorizatie de functionare PSI Centru de Conferinte Baisoara

Denumire: Intocmire releveu si scenariu de siguranta la foc-pentru obtinere Autorizatie de functionare PSI-Centru de conferinte Baisoara

Data postare: 25.05.2016

Preţ estimat:  7650.00 lei exclusiv TVA

 Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 03.06.2016 ora 10.00

Termen de execuție: 20 zile de la semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere

Ofertele se depun la registratura UMF str. Victor Babeş nr. 8

Ofertele vor fi depuse in plicuri inchise şi trebuie să cuprindă :Formular F6,  Formular de ofertă,

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, 0374-834801 Serviciul tehnic,  ing. Emil Pasc-sef Serviciu Tehnic, Arh. Pop Livia

Nota:Pretul ofertat va cuprinde atat releveu cat si elaborarea scenariului de siguranta la incendiu

Ofertanți:SC NOVA INSTAL SISTEM SRL, SC REDBAU SRL, SC GRADINSTAL SRL,TUDOR ARHCONS SRL

Câștigător: SC NOVA INSTAL SISTEM SRL

Preț ofertat: 4490.00 lei fara TVA

Accesat de 1822 de ori