Imprimă această pagină
Miercuri, 25 Mai 2016 13:55

Intocmire releveu si scenariu de siguranta la foc-pentru obtinere Autorizatie de functionare PSI Centru de Conferinte Baisoara

  Denumire: Intocmire releveu si scenariu de siguranta la foc-pentru obtinere Autorizatie de functionare PSI-Centru de conferinte Baisoara

  Data postare: 25.05.2016

  Preţ estimat:  7650.00 lei exclusiv TVA

   Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

  Data şi ora limită de depunere: 03.06.2016 ora 10.00

  Termen de execuție: 20 zile de la semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere

  Ofertele se depun la registratura UMF str. Victor Babeş nr. 8

  Ofertele vor fi depuse in plicuri inchise şi trebuie să cuprindă :Formular F6,  Formular de ofertă,

  Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, 0374-834801 Serviciul tehnic,  ing. Emil Pasc-sef Serviciu Tehnic, Arh. Pop Livia

  Nota:Pretul ofertat va cuprinde atat releveu cat si elaborarea scenariului de siguranta la incendiu

  Ofertanți:SC NOVA INSTAL SISTEM SRL, SC REDBAU SRL, SC GRADINSTAL SRL,TUDOR ARHCONS SRL

  Câștigător: SC NOVA INSTAL SISTEM SRL

  Preț ofertat: 4490.00 lei fara TVA

  Accesat de 1698 de ori