Imprimă această pagină
Marți, 14 Iunie 2016 08:41

Lucrari de reparatii Constructii si Instalatii-Biobaza

  Denumire: Lucrari de reparatii Constructii si Instalatii-Biobaza

  Cod CPV 45453000-7  Lucrari de reparatii generale

  Data postare:14.06.2016

  Preţ estimat:  46 965.33 exclusiv TVA

   Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

  Data şi ora limită de depunere: 21.06.2016 ora 14.00

  Termen de execuție:  45 zile de la semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere

  Ofertele vor fi depuse pe platforma electronica SEAP-sectiunea cumparari directe, operatorul economic avand obligatia de a informa Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa de email trebuie să cuprindă :pretul ofertat.Dupa acceptare ofertantul castigator va depune in original, la registratura UMF, str. V. Babes nr. 8 urmatoarele: Formular F6,  Formular de ofertă, Anexa la formular însoţit de Formularele F1, F2 şi F3

  Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, Serviciul tehnic,  Ing. Lolos Iulian, sing. Suarasan Calin, 0374-834800, 0374-834801 Birou achizitii lucrari 0374-834803

  Ofertanți:

  Câștigător:

  Preț ofertat:

  Accesat de 1641 de ori