Miercuri, 22 Iunie 2016 13:46

Inlocuire conducta apa rece menajera Cladire Fiziologie

Denumire: Inlocuire conducta apa rece menajera Cladire Fiziologie

Cod CPV 39370000-0  Instalatii de distributie a apei

Data postare:22.06.2016

Preţ estimat:  19471.52 exclusiv TVA

 Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 29.06.2016 ora 14.00

Termen de execuție:  20 zile de la semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere

Ofertele vor fi depuse pe platforma electronica SEAP-sectiunea cumparari directe, operatorul economic avand obligatia de a informa Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa de email trebuie să cuprindă :pretul ofertat.Dupa acceptare ofertantul castigator va depune in original, la registratura UMF, str. V. Babes nr. 8 urmatoarele: Formular F6,  Formular de ofertă, Anexa la formular însoţit de Formularele F1, F2 şi F3

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, Serviciul tehnic,  Ing. Lolos Iulian, teh. Boar Vasile, 0374-834800, 0374-834804 Birou achizitii lucrari 0374-834803

Ofertanți:SC Vilcons SRL

Câștigător: SC Vilcons SRL

Preț ofertat: 15441.71  lei exclusiv TVA

Accesat de 1457 de ori