Imprimă această pagină
Miercuri, 22 Iunie 2016 13:46

Inlocuire conducta apa rece menajera Cladire Fiziologie

  Denumire: Inlocuire conducta apa rece menajera Cladire Fiziologie

  Cod CPV 39370000-0  Instalatii de distributie a apei

  Data postare:22.06.2016

  Preţ estimat:  19471.52 exclusiv TVA

   Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

  Data şi ora limită de depunere: 29.06.2016 ora 14.00

  Termen de execuție:  20 zile de la semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere

  Ofertele vor fi depuse pe platforma electronica SEAP-sectiunea cumparari directe, operatorul economic avand obligatia de a informa Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa de email trebuie să cuprindă :pretul ofertat.Dupa acceptare ofertantul castigator va depune in original, la registratura UMF, str. V. Babes nr. 8 urmatoarele: Formular F6,  Formular de ofertă, Anexa la formular însoţit de Formularele F1, F2 şi F3

  Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, Serviciul tehnic,  Ing. Lolos Iulian, teh. Boar Vasile, 0374-834800, 0374-834804 Birou achizitii lucrari 0374-834803

  Ofertanți:SC Vilcons SRL

  Câștigător: SC Vilcons SRL

  Preț ofertat: 15441.71  lei exclusiv TVA

  Accesat de 1519 de ori