Luni, 27 Iunie 2016 08:59

Servicii de dirigentie str.Clinicilor 32

Denumire: Servicii de dirigentie str.Clinicilor 32

Cod CPV 71520000-9  Servicii de supraveghere a lucrarilor

Data postare:27.06.2016

Preţ estimat:  34409.85 exclusiv TVA

 Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 01.07.2016 ora 14.00

Termen de execuție:  4 luni(durata de executie a lucrarilor)

Ofertele vor fi depuse pe platforma electronica SEAP-sectiunea cumparari directe, operatorul economic avand obligatia de a informa Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa de email trebuie să cuprindă :pretul ofertat.Dupa acceptare ofertantul castigator va depune in original, la registratura UMF, str. V. Babes nr. 8 urmatoarele: Formular de ofertă. Formularul F6

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, Serviciul tehnic, ing. Pasc Emil, Ing. Dunkler Brigitta, 0374-834800, 0374-834801 Birou achizitii lucrari 0374-834803

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat:

Accesat de 1535 de ori