Luni, 27 Iunie 2016 10:05

Reabilitare alei de incinta, amplasament str. Louis Pasteur nr. 4-6 si str. Gh. Marinescu nr. 23

Denumire: Reabilitare alei de  incinta amplasament str. Louis Pasteur nr. 4-6 si str. Gh. Marinescu nr. 23

Cod CPV :45233260-9 Lucrari de constructii de cai de acces

Data postare:27.06.2016

Preţ estimat:  123 897.07 exclusiv TVA astfel:

112633.70 lei fara TVA- investitia de baza

11263.37 fara TVA- diverse si neprevazute in procent de 10%

TOTAL 123 897.07 lei exclusiv TVA

 Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 01.07.2016 ora 12.00

Termen de execuție:  30 zile de la data semnarii contractului si emiterii ordinului de incepere

Ofertele vor fi depuse pe platforma electronica SEAP-sectiunea cumparari directe, operatorul economic avand obligatia de a informa Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa de email trebuie să cuprindă :pretul ofertat.Dupa acceptare ofertantul castigator va depune in original, la registratura UMF, str. V. Babes nr. 8 urmatoarele: Formular de ofertă, Formular F6, Formulare F1, F2, F3.

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, Serviciul tehnic, ing. Pasc Emil, sing. Calin Suarasan, 0374-834800, 0374-834801 Birou achizitii lucrari 0374-834803

Ofertanți:SC DMTCONSTRUCT SRL, SCARCODOM SRL, SC CANION IMPEX SRL

Câștigător:

Preț ofertat:

Accesat de 1728 de ori