Imprimă această pagină
Luni, 27 Iunie 2016 10:05

Reabilitare alei de incinta, amplasament str. Louis Pasteur nr. 4-6 si str. Gh. Marinescu nr. 23

  Denumire: Reabilitare alei de  incinta amplasament str. Louis Pasteur nr. 4-6 si str. Gh. Marinescu nr. 23

  Cod CPV :45233260-9 Lucrari de constructii de cai de acces

  Data postare:27.06.2016

  Preţ estimat:  123 897.07 exclusiv TVA astfel:

  112633.70 lei fara TVA- investitia de baza

  11263.37 fara TVA- diverse si neprevazute in procent de 10%

  TOTAL 123 897.07 lei exclusiv TVA

   Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

  Data şi ora limită de depunere: 01.07.2016 ora 12.00

  Termen de execuție:  30 zile de la data semnarii contractului si emiterii ordinului de incepere

  Ofertele vor fi depuse pe platforma electronica SEAP-sectiunea cumparari directe, operatorul economic avand obligatia de a informa Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa de email trebuie să cuprindă :pretul ofertat.Dupa acceptare ofertantul castigator va depune in original, la registratura UMF, str. V. Babes nr. 8 urmatoarele: Formular de ofertă, Formular F6, Formulare F1, F2, F3.

  Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, Serviciul tehnic, ing. Pasc Emil, sing. Calin Suarasan, 0374-834800, 0374-834801 Birou achizitii lucrari 0374-834803

  Ofertanți:SC DMTCONSTRUCT SRL, SCARCODOM SRL, SC CANION IMPEX SRL

  Câștigător:

  Preț ofertat:

  Accesat de 1641 de ori