Imprimă această pagină
Marți, 12 Iulie 2016 10:49

Lucrari de reparatii pardoseli-Catedra de limbi moderne

  Denumire: Lucrari de reparatii pardoseli-Catedra de limbi moderne

  Cod CPV :45432130-4-Lucrari de imbracare a pardoselilor

  Data postare:12.07.2016

  Preţ estimat:  35 024.41 exclusiv TVA astfel:

  Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

  Data şi ora limită de depunere: 18.07.2016 ora 12.00

  Termen de execuție:  30 zile de la data semnarii contractului si emiterii ordinului de incepere

  Ofertele vor fi depuse pe platforma electronica SEAP-sectiunea cumparari directe, operatorul economic avand obligatia de a informa Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa de email trebuie să cuprindă :pretul ofertat.Dupa acceptare ofertantul potential castigator va depune in original, la registratura UMF, str. V. Babes nr. 8 urmatoarele: Formular de ofertă, Formular F6, Formulare F1, F2, F3.

  Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, Serviciul tehnic, ing. Pasc Emil, sing. Calin Suarasan, 0374-834800, 0374-834801 Birou achizitii lucrari 0374-834803

  Ofertanți:

  Câștigător:

  Preț ofertat:

  Accesat de 1424 de ori