Miercuri, 20 Iulie 2016 08:41

Procurare centrală termică cu tiraj forţat 24Kw

Denumire: Procurare centrală termică cu tiraj forţat 24Kw

Data postare: 20.07.2016

Cod CPV 44621220-7

Preţ estimat: 2042 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 25.07.2016 ora 12,00

Termen de livrare: 7 zile de la publicarea câştigătorului

Ofertele se vor depune in catalogul de produse SEAP şi se va trimite o notificare prin e-mail la adresa

Oferta va cuprinde:

Fişa tehnică

Propunerea financiară: Preţul (unitar) pentru o bucată fără montaj.

Pentru clarificări şi sau detalii privind achizitia ne puteţi contacta telefonic la nr 0264 597256 int 2802 şi pe adresa de email

Ofertanţi: S.C.Dumas Servimpex SRL și SC Magsan TS SRL

Câştigător: SC Magsan TS SRL

Preţ ofertat: 1555,00 lei

Accesat de 1435 de ori