Luni, 01 August 2016 14:01

Amenajare spatiu, Amfiteatru Cladire Laboratoare si Amfiteatre- str. Pasteur 4-6

Denumire: Amenajare spatiu, Amfiteatru Cladire Laboratoare si Amfiteatre- str. Pasteur 4-6

Cod CPV:45453100-8 Lucrari de renovare

Data postare:01.08.2016

Preţ estimat:  95 302.87 exclusiv TVA astfel:

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 05.08.2016 ora 14.00

Termen de execuție: 40 zile de la data semnarii contractului si emiterii ordinului de incepere

Ofertele vor fi depuse pe platforma electronica SEAP-sectiunea cumparari directe, operatorul economic avand obligatia de a informa Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa de email trebuie să cuprindă :pretul ofertat.Dupa acceptare ofertantul potential castigator va depune in original, la registratura UMF, str. V. Babes nr. 8 urmatoarele: Formular de ofertă, Formular F6, Formulare F1, F2, F3.

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, Serviciul tehnic, ing. Pasc Emil, 0374-834800, 0374-834801 respectiv Birou achizitii lucrari 0374-834803.La cerere se poate face vizita de amplasament.

 

Ofertanți: SC ROBACON IMPEX SRL, SC ALB CONSTRUCT SRL

Câștigător: SC ROBACON IMPEX SRL

Preț ofertat: 78.899,00 lei exclusiv TVA

Accesat de 1772 de ori