Imprimă această pagină
Vineri, 09 Decembrie 2016 14:22

Servicii de supraveghere si dispecerizare 12 centrale automatizate

  Denumire: Servicii de supraveghere si dispecerizare 12 centrale automatizate

  Cod CPV : 42961000-0 Sisteme de comanda si control

   

  Data postare:09.12.2016

  Preţ estimat:  125 280.00 exclusiv TVA astfel:

  Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

  Data şi ora limită de depunere: 16.12.2016

  Termen de execuție:  12 luni de la data semnarii contractului si emiterii ordinului de incepere.Contractul va intra in vigoare cu data de 01.01.2017

  Ofertele vor fi depuse pe platforma electronica SEAP-sectiunea cumparari directe, operatorul economic avand obligatia de a informa Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa de email trebuie să cuprindă :pretul ofertat.Dupa vizualizarea ofertelor financiare de catre Autoritatea contractanta, ofertantul potential castigator va depune in original , la registratura UMF, str. V. Babes nr. 8 urmatoarele: Formular de ofertă, Formular F6, Declaratie privind insusirea caietului de sarcini.

  Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227,  0374-834800, Serviciul tehnic, ing. Mircea Resiga,  Birou achizitii lucrari 0374-834803

  Ofertanți:

  Câștigător:

  Preț ofertat:

  PROCEDURA ANULATA CONFORM ART.212  ALIN. 1  LIT.C) DIN LEGEA 98/2016.MOTIVUL: OMISIUNI IN DOCUMENTATIE

  Accesat de 2722 de ori