Imprimă această pagină
Joi, 15 Decembrie 2016 13:38

Servicii de mentenanta bariere automate la cladiri si camine UMF Cluj Napoca

   

  Denumire:          Servicii de mentenanta bariere automate la cladiri si camine UMF Cluj                                  Napoca

   

  Cod CPV:         50800000-3

   

  Data postare:    15.12.2016

   

  Pret estimat: 14.414 lei exclusiv TVA

   

  Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut .

   

  Data limita de depunere: 21.12.2016          

   

  Termen de executie : anual

   

  Ofertele se vor posta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro – sectiunea cumparari directe , operatorul economic avand obligatia de a informa Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa  de email .

   

  Ofertele trebuie sa cuprinda: pretul ofertat fara TVA. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

   

  Ofertantul castigatior va depune in original , la Registratura UMF , str. Victor Babes nr. 8 urmatoarele :        oferta tehnica, oferta financiara , Atestat  ANRE , Declaratie privind insusirea caietului de sarcini.

   

  Se anexează la prezenta :  -  Caietul de sarcini si tabelele cu barierele/locaţii pe                                         cămine şi clădiri.            

   

   

   

   Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834802 sau pe adresa de mail , persoana de legatura Calugar Nicoleta –Biroul Achizitii Lucrari .

   

  Ofertanti: S.C. Last Chance SRL

   

  Castigator: S.C. Last Chance SRL

   

  Pret ofertat: 7800,00 lei

   

  Accesat de 2816 de ori