Imprimă această pagină
Joi, 30 Martie 2017 13:08

Servicii de intretinere si revizie tehnica a posturilor trafo

   

  Denumire:          Servicii de intretinere si revizie tehnica a posturilor de transformare de la cladiri si camine UMF Cluj Napoca

   

  Cod CPV: 50532200-5           

   

  Data postare:    30.03.2017

   

  Pret estimat: 7.980,00 lei exclusiv TVA

   

  Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut .

   

  Data limita de depunere:  05.04.2017         

   

  Termen de executie : pana la data de 31.12.2017

   

  Ofertele se vor depune la Registratura UMF, str. Victor Babes nr. 8 in plic inchis. Ofertele vor contine urmatoarele documente: oferta tehnica, oferta financiara , Autorizatie   ANRE ( tip C1A si C2A).

   

  Ofertantul castigatior va posta oferta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro – sectiunea cumparari directe.Ofertele trebuie sa cuprinda: pretul ofertat fara TVA. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

   

  Se anexează la prezenta :  -  Memoriu tehnic justificativ                 

   

   

  Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834802 sau pe adresa de mail , persoana de legatura Calugar Nicoleta –Biroul Achizitii Lucrari .

   

  Ofertanti:SC ELECTROPLUS SRL, SC ELECTRIC LINE SRL

   

  Castigator:SC ELECTROPLUS SRL

   

  Pret ofertat:6800,00 lei fara TVA

   

  Accesat de 1592 de ori