Imprimă această pagină
Vineri, 26 Mai 2017 17:58

Furnizare 6 buc laptopuri si 1 calculator

  Denumire:           Furnizare 6 buc laptopuri si 1 calculator

  Cod CPV:        30213100-6                                               

  Data postare:     26.05.2017

  Pret estimat: Lot 1 43369.75 lei exclusiv TVA

  Lot 2: 7394.95 lei exclusiv TVA

  Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut .

  Data limita de depunere: 09.06.2017          

  Termen de livrarea : 20 de zile de la data semnarii contractului

  Ofertele se vor trimite pe mail-ul  .

  Ofertele trebuie sa cuprinda : pretul ofertat fara TVA pentru fiecare lot in parte . Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

  Ofertantul castigatior va depune oferta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro – sectiunea cumparari directe .

  Se anexează la prezenta :  -  Caietul de sarcini

   

  Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta pe adresele de mail .

  Ofertanti:Lot 1: Sc Altex , SC Bad Dog , SC Producton, Sc Union , SC 2Net, Sc Expert IT, Sc Phoenix, SC Ace Distribution

  Lot 2: Sc Altex , SC Bad Dog , SC Producton, Sc Expert IT

  Castigator: Lot 1:Sc Phoenix, Lot 2 Sc Altex

  Pret ofertat:Lot 1 :27360.00, Lot 2 : 6195.00

  Accesat de 3218 de ori