Imprimă această pagină
Luni, 28 August 2017 17:41

Furnizare 8 buc laptopuri

  Denumire: Furnizare laptopuri 8 buc

  Data postare: 28.08.2017

  Preţ estimat: 22.971,43 lei exclusiv TVA

  Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

  Data şi ora limită de depunere: 07.09.2017 ora 12,00

  Termen de livrare: 20 zile de la data semnarii contractului

  Ofertele se vor trimite pe e-mail la adresa

  Ofertele vor cuprinde:Pretul ofertat fara TVA . Pretul ofertei este ferm , exprimat in lei , fara TVA.

  Ofertantul castigator va depune oferta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro-sectiunea cumparari directe.

  Se anexeaza la prezenta- Caietul de sarcini

  Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul

  0264-597 256 int 2802, și pe adresa de e-mail .

  Ofertanți: SC EXPERT ITSRL,SC ARTIS IT SOLUTIONS SRL,SC DINALUCRI SRL,SC OFFICE MAX SRL,SC UNION CO SRL,PZ ZONE ONLINE SISTRIBUTIE SRL, AMG COMSERVICE SRL

  Câștigător:SC OFFICE MAX SRL  -oferta conforma si admisa

  Preț ofertat : 22.426,96 lei fara TVA

   

  Accesat de 1528 de ori