Joi, 18 Ianuarie 2018 15:12

Servicii de mentenanta bariere

Servicii de mentenanta bariere- conform caiet de sarcini atasat

Data si ora limita de depunere a ofertelor:22.01.2018, ora 09:30

Ofertele se vor depune in plic sigilat la Registratura UMF, str.V.Babes nr.8, etaj 2

Valoarea estimativa: 14535.30 lei fara TVA- pentru 12 luni

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai mic

Ofertele trebuie sa fie exprimate in lei

Ofertantul castigator isi va incarca ulterior oferta pe SEAP

Persoana de contact: Tudor Blaga,

Ofertant castigator: SC LAST CHANCE SRL - total oferta: 9510 lei fara TVA

Accesat de 1084 de ori