Imprimă această pagină
Joi, 01 Martie 2018 12:12

Servicii de intretinere si revizii tehnice periodice la posturile trafo la cladirile si caminele UMF –anunt 157408

  Denumire: Servicii de intretinere si revizii tehnice periodice la posturile trafo la cladirile si caminele UMF

  CPV: 50532200-5

  Data postare: 01.03.2018

  Preţ estimat: 7990,00 lei exclusiv TVA

  Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

  Data şi ora limită de depunere: 06.03.2018 ora 15,00

  Termen de execuție : 31.05.2018

  Ofertele se vor depune la Registratura UMF, str. Victor Babes nr. 8 in plic inchis. Ofertele vor contine urmatoarele documente: Oferta tehnica, Oferta financiara , Atestat ANRE conf ord. 116/2016.

  Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0374 834 803 si pe e-mail

  Ofertanți:  S.C. Electroplus SRL

  Câștigător: S.C. Electroplus SRL

  Preț ofertat :6800,00 lei

  Accesat de 915 de ori