Imprimă această pagină
Vineri, 11 Ianuarie 2019 13:09

Servicii de colectare, transport si neutralizare deseuri medicale periculoase

  Denumire:     Servicii de colectare, transport si neutralizare deseuri medicale periculoase

  Cod CPV:         90524400-0

  Data postare:  11.01.2019

  Pret estimat: 36.302,52 lei exclusiv TVA, cantitatea maxima de 6500 kg / an

  Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut .

  Data limita de depunere: 15.01.2019          

  Durata contractului: de la data semnarii si pana la data de 31.12.2019

  Executia contractului : la solicitarea catedrelor

                                      Frecventa de lucru : de 3 ori pe saptamana

  Ofertele(cuprinde: oferta tehnica, oferta financiara , Autorizatie de mediu eliberata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului in copie conform cu originalul) se vor trimite la adresa de email .

  Ofertele trebuie sa cuprinda: pretul unitar / kg ofertat fara TVA si valoarea totala a ofertei fara TVA pentru cantitatea maxima de 6500 kg/an.

  Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

  Ofertantul castigator va posta pretul unitar/ kg ofertat in SEAP .

  Se anexează la prezenta : - Caietul de sarcini

  Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834802 sau pe adresa de mail , persoana de legatura Calugar Nicoleta –Biroul Achizitii Lucrari si Servicii .

  Ofertanti:

  Castigator:

  Pret ofertat:

  Accesat de 1772 de ori