Personal cu funcții de conducere

Cadre didactice cu funcție de conducere și personal didactic-auxiliar - funcții de conducere - 2017

 

Numele și Prenumele

Funcţia de conducere

Prof. Dr. Florian Ioan Ștefan

Președinte

Prof. Dr. Irimie Alexandru

Rector

Prof. Dr. Loghin Felicia

Prorector Prorectoratul științific

Prof. Dr. Băciuț Grigore

Prorector Prorectoratul Rezidențiat și Cursuri Postuniversitare

Prof. Dr. Albu Silviu

Prorector Prorectoratul Dezvoltare Academică și Administrație Universitară

Prof. Dr. Coman Ioan

Prorector Prorectoratul didactic

Prof. Dr. Dumitrașcu Dan Lucian

Prorector Prorectoratul Asigurare Calitate și Relații Internaționale

Prof. Dr. Badea Ion Radu

Director CSUD (Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat

Prof. Dr. Oprean Radu

Director Școala doctorală

Prof. Dr. Buzoianu Anca

Decan Facultatea de Medicină

Prof. Dr. Câmpian Radu Septimiu

Decan Facultatea de Medicină Dentară

Prof. Dr. Crișan Gianina Cristina

Decan Facultatea de Farmacie

Prof. Dr. Suciu Șoimița

Prodecan didactic MG

Prof. Dr. Mureșan Daniel

Prodecan relații internaționale și studenți străini

Prof. Dr. Man Sorin Claudiu

Prodecan manag.dezv.academică și problem ale studenților

Prof. Dr. Mihu Carmen

Prodecan responsabil cu evaluarea și asigurarea calității

Prof. Dr. Pop Dana

Prodecan științific

Prof. Dr. Roman Alexandra Livia

Prodecan didactic, manag. și dezv. Academică

Prof. Dr. Dudea Diana

Prodecan științific

Prof. Dr. Palage Mariana

Prodecan activitatea didactică

Prof. Dr. Vlase Laurian

Prodecan activitate cercetare științifică

Conf. Dr. Moldovan Mirela

Prodecan activitate administrativă

Prof. Dr. Crișan Maria

Director depart. Științe morfologice

Prof. Dr. Pârvu Alina

Director depart. Științe funcționale

Prof. Dr. Alexandra Crăciun

Director depart. Științe molecular

Prof. Dr. Popa Monica

Director depart. Medicină Comunitară

Conf. Dr. Vălean Simona Doina

Director depart. Medicină internă

Prof. Dr. Tătaru Dumitru

Director depart. Specialități medicale

Prof. Dr. Muntean Valentin

Director depart. Chirurgie

Conf. Dr. Nicula Cristina

Director dep. Specialități chirurgicale

Conf. Dr. Diculescu Doru

Director depart. Mama și copilul

Prof. Dr. Mureșanu Fior Dafin

Director depart. Neuroștiințe

Șef lucr. Dr. Căinap Călin

Director depart. Oncologie

Prof. Dr. Drugan Tudor

Director depart. Educație medicală

Conf. Dr. Hedeșiu Mihaela

Director depart. 1

Prof. Dr. Mesaroș Michaela

Director depart. 2

Prof. Dr. Băciuț Mihaela

Director depart. 3

Conf. Dr. Constantiniuc Mariana

Director depart. 4

Prof. Dr. Mihai Lucaciu

Director depart. 1

Prof. Dr. Mogoșan Cristina

Director depart. 2

Prof. Dr. Oniga Ilioara

Director depart. 3

Prof. Dr. Achim Marcela

Director depart. 4

Șef lucr. Dr. Petruț Bogdan

Director Depart. Dezvoltare Curiculară și Pregătire Pedagogică

Conf. Dr. Dindelegan George

Director Centrul de Aptitudini Practice și Simulare în Medicină

Conf. Dr. Puia Ion Cosmin

Director Birou Studenți Străini

Prof. Dr. Neagoe Ioana

Director Centrul de Cercetări pentru Genomică Funcțională, Biomedicină și Med. Translațională

Prof. Dr. Albu Silviu

Director Departament Rezidențiat Specialități Chirurgicale

Prof. Dr. Ionescu Daniela

Director Departament Rezidențiat Specialități Medicale

Conf. Dr. Rotar Horațiu

Director Departament Studii Postuniversitare

Ing. Corpodean Silviu

Director General Administrativ

Jr. Jorj Mircea

Director Direcția Secretariat General și Juridic

Birău Nicolae

Director Tehnic Administrativ

Liviu Lazea

Şef Serviciu Social-Administrativ

Jr. Loredana Szakacs

Şef Serviciu Juridic

Meseșan Valeria

Secretar-șef Facultatea de Medicină

Stănculesc Nicoleta

Secretar-șef Facultatea de Medicină Dentară

Crișan Liana-Maria

Secretar-șef Facultatea de Farmacie

Goga Augustin

Administrator-șef Facultatea de Medicină

Stolworthy-Vasiliu Ioana

Administrator-șef Facultatea de Medicină Dentară

Gudea Mihai

Administrator-șef Facultatea de Farmacie

Ec. Persida Gherasim

Şef Serviciu Financiar-Contabilitate

Butnar Olimpia

Șef Birou Produse-Achiziţionare-Gestionare

Nicoleta Călugaru

Şef Birou Lucrări şi Servicii

Ardelean Cristina

Șef Birou Gestiunea Economică a Granturilor

Mihaela Tabarcea

Șef Birou Contabilitate

Chirilă Liviu Ionel

Șef Serviciu Aparatură și Material Didactic

Andreca Aurica

Șef Birou Taxe

Opriș Florina

Șef Birou Financiar

Riti Gina

Șef Serviciul Resurse Umane

Berce Cristian Petru

Șef serviciu Biobaza

Galoș Violin

Șef Serviciul Tehnic

Jucan Macarie Sorin

Șef Serviciu Centrul de Cominicații

Albu Nicoleta

Șef Serviciu Achiziții Lucrări