Lista funcțiilor conform Legii 153/2017

Lista funcțiilor conform Legii 153/2017 - pe anul 2017

Lista funcțiilor conform Legii 153/2017 - pe anul 2018

Lista funcțiilor conform Legii 153/2017 - pe anul 2018 - la data de 30.09.2018