Prorectoratul Didactic

Prorectoratul Didactic asigură buna desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare.
Prorectoratul Didactic are în subordonare Departamentul dezvoltare curriculară și pregătire pedagogică, Departamentul studenți internaționali, Centrul de aptitudini practice și simulare în medicină și Centrul de consiliere psihologică și orientare pentru carieră.
Coordonează, împreună cu decanatele, alcătuirea curriculum-ului specific diverselor specializări din universitate, conform ofertei educaţionale, precum și desfășurarea examenului de admitere la studii în universitate.

 

Prorector

5C8A6376

Prof. dr. Carmen Mihaela Mihu

E-mail:

 

Procedura prin care se efectuează recunoaşterea automată, de către UMF "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar

Regulamentul pentru ocuparea posturilor didactice, promovare în carieră și ocupare posturi de cercetare

Regulamentul pentru ocuparea posturilor didactice și susținere a examenului de promovare în cariera didactică care v-a intra in vigoare începând cu anul universitar 2023-2024

 

Contact
Str. Victor Babeş nr. 8, et. 5,
400012 Cluj-Napoca

Telefon:
0264-597256 int. 2266
0374834266
email:

 

Secretariat:
Adriana Muntean